– Det kokade, inte helt oväntat, ner till en bedömning av om bevisningen var tillräcklig.
Det säger Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet.
Både han och Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, tycker att det var bra att det betonas i domen att fallet inte handlar om gränsdragning för god vård i livets slutskede.
– Det var viktigt att de klargjorde vilken frågeställning som det handlade om. Följer man den allmänna debatten skulle man annars lätt kunna få intrycket att målet handlade om vad som är tillåtet beträffande smärtlindring i livets slutskede, säger Petter Asp.
Elisabeth Rynning vill också lyfta fram hur välskriven domen är.
– I det här väldigt tragiska och svåra fallet är det också positivt att domstolen vinnlagt sig så om att vara pedagogisk och tydlig i sina formuleringar om vad man har bedömt och hur man kommit fram till sina slutsatser, säger hon.
– Förhoppningsvis motverkar också den här domen risken för polarisering och missförstånd [mellan de medicinska och juridiska professionerna]!