– En ändring av tingsrättens friande dom i hovrätten kräver sannolikhet att ny bevisning kan åberopas. Någon ytterligare bevisning finns inte och inte heller någon annan omständighet som kan ändra bevisläget på ett avgörande sätt.
Därför finns det inte, enligt Peter Claeson, skäl för honom att överklaga domen.
– Tingsrättens dom är välskriven och välmotiverad, det är uppenbart att tingsrätten har förstått vad det handlar om. Jag har stor respekt för lagmannen som en skicklig domare, säger Peter Claeson.
På fredag vinner domen laga kraft.