Samma dag som den friande domen kom i målet mot narkosläkaren anmälde en privatperson åklagaren Peter Claeson till Riksenheten för polismål för obefogat åtal. Idag har emellertid vice överåklagare Eva Nilsson beslutat att inte inleda förundersökning. Hon skriver att åklagarens bedömning av bevisningen som ledde till beslut att väcka åtal inte behöver vara felaktig även om domstolen gjort en annan värdering av bevisningen och ogillat otalet.