I januari 2012 tas det webbaserade ordinationsverktyget Pascal i drift för 2 000 patienter i Göteborg. Det framgick när Läkaresällskapets IT-kommitté höll ett möte om Pascal, patientens sammanhållna läkemedelsinformation, vid medicinska riksstämman.
Ett kvartal senare, den 23 april, ska Pascal vara ordinationsverktyg för alla dosdispenserade patienter, som alltså förs över från Apotekets e-dostjänst.
Funktionaliteten kommer att bli bättre med Pascal än med e-dos, konstaterade Mikael Lundborg, allmänläkare i Halmstad och ordförande dels i den lokala läkemedelskommittén i Halland, dels i IT-gruppen inom Sveriges läkemedelskommittéer, vid mötet. Men enligt honom är det först i nästa steg av införandet som den verkliga nyttan kommer.
Då ska alla typer av ordinationer, inte bara för dospatienter, kunna ske via Pascal, som blir en ingång till den nationella ordinationsdatabasen, NOD, som nu byggs upp och i första hand fylls med e-recept.
NOD ska bli en nationell, gemensam källa för alla patientens läkemedelsordinationer. Förskrivaren får tillgång till både ordinationer och utlämnade läkemedel. Dessutom ingår möjlighet att ändra tidigare ordinationer.
– NOD är dit vi vill, sa Mikael Lundborg, som tidigare pekat på bristerna i dagens system, där apoteket inte får information om utsättning och vården inte får information om uttag.
– Det har länge varit en vision, men nu är det på banan. Inom ett år kanske man på några håll i landet kan arbeta på detta sätt, hoppades han.
Leder då detta till ökad patientsäkerhet? frågade moderatorn Susanne Bergenbrant Glas, överläkare/chef vid akuten på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och undrade om det fortfarande kommer att vara möjligt att en patient får Stesolid utskrivet flera gånger.
Mikael Lundborg tror att det blir säkrare.
– Vi kommer att se om patienten fått Stesolid på annat håll, sa han.
Ylva Hambraeus Björling, vd, Apotekens Service AB, berättade att NOD nu börjat fyllas med information. Och Mikael Lundborg passade på att ta upp vikten att från vårdens håll efterfråga att journalsystemen anpassas till NOD.
– Våra system är i dag inte uppbyggda för att arbeta mot NOD.
Även om det fylls nu och skulle bli klart frampå hösten är det inte bara att köra i gång, påpekade han.
– Våra journalleverantörer kommer inte att springa före och jobba med detta. Vi måste ställa krav.

* NOD tas fram av Apotekens service på uppdrag av landstingens och regionernas Center för eHälsa i samverkan, CeHis.