Intervjun med narkosläkaren som Läkartidningen publicerade i förra veckan (se LT nr 51–52/2011, sidorna 2696-2703) har väckt uppseende och resulterat i att RÅ, riksåklagare Anders Perklev, dels offentliggjorde att han begärt in alla handlingar i ärendet för utredning, dels uppmanade JK att ganska ärendet. Samtidigt meddelade Rikspolisstyrelsens chefsjurist, Eva-Lotta Hedin, att hon anmält ärendet till Polisens internutredningar, som i sin tur kommer att slussa den vidare till en förundersökningsledare (åklagare) på Riksenheten för polismål i Malmö.
Hon välkomnar även om JK granskar fallet.
– Vi kommer självklart att titta på det. Men förmodligen avvaktar vi tills den utredning som redan initierats av polis och åklagare är färdig, säger justitiekansler Anna Skarhed till Läkartidningen.
LT: Hur lång tid tar det?
– Fallet är exceptionellt, vi måste vara noggranna. Det kommer att ta tid, men det måste få ta tid – troligen minst ett halvår.
– JK:s uppgift är främst att titta på om det finns några systemfel som gör att vi kan lära för framtiden, säger Anna Skarhed. Det är inte myndighetens primära uppgift att hänga någon – vilket inte hindrar att vi kan kritisera om vi ser att enskilda begått felaktigheter.