Förväntningar styr hur vi upplever verkligheten. Det är därför placebo fungerar så bra. Det förklarade Predrag Petrovic, senior forskare i neurovetenskap vid Karoliska institutet, i en föreläsning om placebo vid den medicinska riksstämman på torsdagen. Och det är viktigt att lära sig mer om den, fortsatte han:
– Placeboeffekten är enorm i psykiatrin. Vi använder den dagligen.
Men det gäller inte bara inom psykiatrin. Predrag Petrovic gick igenom forskning från tre tillstånd där placeboeffekten spelar en stor roll: smärta, depression och Parkinsons sjukdom.
Inom alla dessa har man hittat specifika områden i hjärnan som aktiveras när en patient reagerar på placebo. Man har också sett att signalsubstanser mobiliseras, i första hand opioider och dopamin.
– Parkinsonpatienter som fick placebo men trodde att de fick L-dopa blev bättre, sade Predrag Petrovic. Det tycks som om placebo mobiliserar deras dopaminsystem.
– Placebobehandling är ett ytterst aktivt tillstånd.