EU-kommissionen överlämnade i veckan som gick sitt slutförslag om yrkeskort för ett antal professioner, däribland läkare, till EU-parlamentet.
Tanken med ett yrkeskort är att underlätta administration i samband med ansökan om att få ut exempelvis läkarlegitimation i annat land, enligt kommissionen, se LT nr 34/2011, sidan 1550.
Kortet föreslås nu bli frivilligt.
– Det är oklart om det blir något yrkeskort. Enligt förslaget krävs det att de olika professionerna efterfrågar ett yrkeskort för att det ska kunna införas, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare, Läkarförbundet.
I en remissvända, den så kallade Grönboken, föreslog Läkarförbundet att yrkeskortet kopplas till en kontrollmekanism som visar läkares behörighet.
– Läkarförbundet har understrukit att det är viktigt att information om behörighet till ett visst yrke ständigt måste vara uppdaterad och att denna information inte kan lagras på det fysiska kortet, vilket nu också föreslås av EU-kommissionen, säger Joel Hellstrand.
Läkarförbundet har också tipsat om ett befintligt elektroniskt informationssystem för ändamålet: IMI – Internal Market Information, som Socialstyrelsen redan ingår i, ett datasystem online som har införts av EU-kommissionen för att underlätta myndighetskontakter på nationell, regional eller lokal nivå.
Genom detta system skulle ett mindre antal auktoriserade användare, i första hand behöriga myndigheter, kunna få reda på status för en enskild individ.
– Detta system skulle även kunna sprida varningsinformation om delegitimering eller andra disciplinpåföljder till alla medlemsländer i syfte att öka patientsäkerheten, säger Joel Hellstrand.

Förslaget om yrkeskort ligger i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, som syftar till att underlätta rörligheten av arbetskraft.