Ungefär det kokade halvtimmesdebatten »Om läkekonst och sjukskrivning – hur kan vi skapa läkande processer?« i Svenska Läkaresällskapets monter ner till på fredagseftermiddagen.
– Har vi en förtroendeklyfta? inledde debattledaren Kristina Alexanderson, professor, Karolinska institutet.
– Mja, förtroendeklyfta är ett för stort ord, sa Siwert Gårdestig, Försäkringskassans programdirektör.
– Med respekt för att vi har olika roller, så finns det en del att förbättra, sa han.
Kristina Alexanderson betonade att kompetensutveckling behövs både bland läkare och hos Försäkringskassan, men först efter att också hon poängterat att det är svårt att få tag på handläggare på Försäkringskassan:
– Man kommer inte fram på telefon. Det är stängt när man ska ringa.
– Men det är viktigt att vi pratar med varandra – och inte förbi varandra. Men det finns inget enkelt trick. Vi har gjort studier. Det läkarna svarar är att det är svårt att få kontakt med Försäkringskassan, sa Kristina Alexanderson och refererade till undersökningar 2004 och 2008.
Siwert Gårdestig berättade att 98 procent av alla sjukintyg godtas av Försäkringskassan och sa så här beträffande de resterande 2 procenten:
– Vi kommer att ha en diskussion. Det handlar om att öka kunskapen mellan försäkringskassa och läkare.
Håkan Borg, 79, Östersund, erbjöd att som pensionerad läkare bistå med sina tjänster:
– När sjukskrivningen överstiger 14 dagar ska vi äldre läkare mot hyfsad ersättning skriva intyg.