– Det finns beskrivningar i läkarens redogörelse som gör att jag anser att det finns anledning för avdelningen för internutredningar att granska om fel har begåtts, säger Eva-Lotta Hedin, chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen, på webbplatsen.
– Det är väldigt viktigt att alla som berörs i en förundersökning blir korrekt och rättssäkert behandlade. Läkarens påståenden om att ha blivit illa behandlad måste därför utredas. Rikspolisstyrelsen skulle även välkomna om Justitiekanslern beslutar att granska ärendet, utifrån de anmälningar som gjorts, säger Eva-Lotta Hedin.
Den 23 december uttryckte Riksåklagaren, som också själv ska granska fallet, en motsvarande förhoppning rörande Justitiekanslern, se Riksåklagaren vill granska Astrid Lindgren-fallet.