Webbunika artiklar samt längre webbversioner av artiklar i pappersutgåvan från och med nr 1/2009 finns i Läkartidningens elektroniska artikelarkiv. Sök i Arkivet som nås via fliken i vänsterspalten.
För sökning direkt på sajten, använd sökrutan längst upp till vänster. Den ger fritextsökning på Läkartidningen.se via google.
Mer debatt på webben: De senaste debattartiklarna finns under fliken Debatt och kommentarer högt upp till vänster. De webbunika debattartiklarna är där markerade med DW och kopplade till den pappersutgåva där de presenterats i kortversion.

Artiklar som publicerats endast på lakartidningen.se under 2008 och 2009, se nedan!

Artiklar publicerade endast på webben under 2008 och 2009
Alla artiklar från riksstämman 2009 – klicka här!
Blekingeläkare kräver bättre arbetsmiljö
Åtal först nästa år
Astrid Lindgren-fallet: Narkosläkaren delges förundersökningen
Åklagaren kritisk till utredningen »Anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte går vidare«
Jävsdeklarationer är inte fullständiga
Bristfällig dokumentation kritiseras inte
Läkarförbundet: Tre tillfälliga miljarder är för lite
SKL förordar gratis vaccin
Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus: Beslut om åtal dröjer
Den nya influensan A/H1N1 klassad som pandemi
Avtal om asylsjukvård hävs
Störst löneskillnad mellan könen bland distriktsläkarna
Socialstyrelsen oroad över LCHF-utbildning
MSF och Sylf besöker utlandsstuderande
Uppsala universitet förnekar att student stängts av
Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport 2009: Stora ojämlikheter i svensk sjukvård
Thomas Flodin apropå Patientsäkerhetsutredningens betänkande: »HSAN har pekat på brister som vi har missat«
Åtgärdsplan behövs mot felaktig läkemedelsbehandling av äldre
Antibiotika förstahandsval vid appendicit i Göteborg
Hypoteser om viruset
»Skriv inte ut för hamstring eller för säkerhets skull«
Nya influensan planeras bli anmälningspliktig
WHO: Alla länder bör aktivera sina beredskapsplaner
Bra effekt av utbildning i grupp vid typ 2-diabetes
PCR-teknik och Internet möjliggör snabb analys
Ökad risk för pandemi – ännu inga fall i Sverige
Delade meningar om Sveriges pandemiberedskap
Smittskyddsinstitutet intensifierar influensaövervakningen Morddömd student JK-anmäler Uppsala universitet
Replik: Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tv
Akademiska sjukhuset och TV3 svarar: »Oetiskt angrepp på tv-serien Sjukhuset«
Ny åklagare i Astrid Lindgren-fallet
Utredning om arbetsförmåga färdig först i höst
17 miljarder extra till kommuner och landsting
Socialstyrelsens öppna jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvården: Stora skillnader inom hjärtsjukvården
Danmark stoppar receptfritt diklofenak
Vinnarna i Läkartidningens tävling på AT-stämman
Läkarens advokat begär att förundersökningen läggs ner
Socialstyrelsens öppna jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvården: Stora skillnader inom hjärtsjukvården
Danmark stoppar receptfritt diklofenak
Magnetstimulering effektiv mot depressioner
Växande brister i vården och omsorgen av äldre
PSA-screening minskade dödligheten med 20 procent
Läkare erkänner över tio års forskningsfusk
Tiopental finns inte journalfört
Kritik från OECD för svensk »sjukskrivningskultur«
»Den juridiska processen gör alla inblandade till offer«
Läkaren häktad misstänkt för dråp
Läkaren begärd häktad
Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom KBT och primärvård viktigast
Björn-Ove Ljung ny vd för IPULS
Replik till Rolf Nilzén om kultursjukomar: Låt oss syna kunskapsbristen!
Läkemedelsförsäljningen upp med 5,2 procent 2008
Billiga lipidsänkare ska lyfta strokesjukvården
SBU-rapport om barnvaccinationer: Nyttan överväger riskerna
Läkarassisterat självmord – fler artiklar!
Två läkarupprop om kriget i Gaza
Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza
Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar«
»Genèvekonventionerna måste respekteras i Gazakonflikten«
EU-parlamentet röstade emot »opt-out«
Läkarförbundet välkomnar förslag till ny patientsäkerhetslag
Hägglund öppnar för ökade statsbidrag
Skyddsombud i Uppsala kräver åtgärder mot vårdplatsbrist
Heidi Stensmyren andre vice ordförande i Läkarförbundet
Inga ökade statsbidrag till sjukvården
Allt från riksstämman
Belysa och upplysa om psykiatrins situation
Oreda i det psykiatriska tänkande?
Om Eric Kandel, hjärnan, psyket och reduktionism
Avvikelserapportering gör skillnad
Sverige har högst aborttal i Norden
Prisade för sina yttranden
Läkare positiva till allmän vaccination mot hepatit B
Bort med läkemedelsgenomgångar, in med apotekare i vården
Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning
Obalans mellan omega 6 och omega 3 hotar hälsan
Författarna till »Årets bästa artiklar« belönades
Fortbildning är mer än att gå på kurs
Diabetiker tjänar sämre
Kombinationsbehandling av astma kan spara miljoner
Diabetiker tjänar sämre
Omega-3 kan mildra depression
Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
Rätt diagnos på feberpatient en fråga om liv eller död
Delade meningar om läkare som opinionsbildare
Biologiska läkemedel minskar risken för reumatiker att dö
Intensivare träning kan ligga bakom elitidrottares astma
HBT-frågor närmast obefintliga i läkarutbildningen
Hoppets betydelse svår att mäta
Feta flickor rör sig minst
Exosomer inledde riksstämman
Sjuka bilförare dödar hundra personer per år
Socialdemokraterna: Obligatorisk certifiering ger bättre patientsäkerhet
Läs bloggarna från riksstämman
Vinnare i tipstävlingen på riksstämman!
»Det måste bli fint att avstå från antibiotika« 2008-11-19
Ginkgo biloba verkningslöst mot demens 2008-11-19
Obamas vallöften granskas. Mer pengar till forskning, men osäkert när 2008-11-13
Läkemedelsföretag redovisar ekonomiska relationer – i USA 2008-10-16
Kemipriset för grönt fluorescerande protein 2008-10-08
Socialstyrelsen kräver fler vårdplatser 2008-10-03
SPUR-inspektion ger riktig bild av ST 2008-10-03
C-vitamin kan försämra effekten av cytostatika 2008-10-01
Massakern i Kauhajoki följer samma mönster 2008-09-24
Ökade anslag till läkare med utländsk examen 2008-09-22
Många geriatriker får ingen internutbildning 2008-09-19
Spanska läkare säger »nej tack« till läkemedelsindustrin 2008-09-18
Ytterligare stöd för screening för pulsåderbråck 2008-09-17
Artroskopisk kirurgi vid knäledsartros gör ingen nytta 2008-09-11
Kraftigt skärpta regler för samverkan läkare–industri i USA 2008-09-04
110 nya platser på läkarutbildningen 2008-09-03
»Vanligt symtom kan vara dold svår sjukdom« 2008-08-26
Åldrande löpare lever längre 2008-08-21
Merck påstås ha förklätt marknadsföring till forskning 2008-08-19
Lancet: 1990-talets misstag inom HIV-området får inte upprepas 2008-08-07
Hiroshimadagen 2008-08-06
Nya framgångar för Atkinsmetoden 2008-08-01
Mycket motion krävs för att bibehålla viktnedgång 2008-08-01
Regeringen vill avskaffa rättspsykiatrisk vård som påföljd 2008-07-11
Långvarig återhämtning vid lågt sittande ryggsmärta 2008-07-11
Kön påverkar avstötning vid transplantation 2008-07-10
Ny behandling kostnadsbesparande vid MS 2008-07-09
Lägre blodtryck med stöd av farmakolog och webb 2008-06-27
Försäkringsbolagens insyn i journaler hotar patientsäkerheten 2008-06-26
ST-läkare vill forska på arbetstid 2008-06-23
Vårdrelaterad infektion drabbar var tionde 2008-06-19
Lungcancerrisk med Exubera ska studeras 2008-06-19
Stora variationer i landets diabetesvård 2008-06-17
ECDC ser ökad risk för vektorburna sjukdomar i Europa 2008-06-17
Nya Patientdatalagen: Föreskrifter på väg 2008-06-17
Efter ACCORD: Skärpt blodsockerkontroll 2008-06-12
Hypoglykemi kan öka risken för hjärt–kärlsjukdom 2008-06-09
Parodontit – underskattat problem hos diabetiker 2008-06-08
Intensiv glykemisk kontroll skyddar diabetiker mot njursjukdom 2008-06-07
Svart hennatatuering kan ge allergisk reaktion 2008-05-30
Nio hundra specialister i allmänmedicin saknas 2008-05-30
Gestationsålder trubbigt kriterium för intensivvård 2008-05-29
Fler frågor till Filippa Reinfeldt 2008-05-27
Regler för marknadsföring av vacciner kritiseras 2008-05-26
Industrin ska förhandsgranska vaccinkampanjer 2008-05-26
Tidig insulinterapi ger bättre glykemisk kontroll 2008-05-23
Kortisonkräm dämpar inte solskador 2008-05-21
Videoarkiv för säkrare kirurgi 2008-05-16