Bland de anställda i Södertälje finns medlemmar i Läkarförbundet.
– Det är säkert tio, femton läkare som berörs, kanske fler. Men det är oklart hur de kommer att beröras, säger Anja Beijar, kanslichef på Stockholms läkarförening, på torsdagseftermiddagen.
Läkarförbundets medlemmar har ingen egen fackklubb på företaget. De företräds i förhandlingarna i första hand av den lokala akademikerföreningen, vars representant Läkartidningen ännu inte har nått.
Avvecklingen av forskningsenheten för neurovetenskap beror på att AstraZeneca inte lyckats ta fram några nya läkemedel på lång tid, trots stora investeringar. Företaget bedömer att även om de tar fram ett nytt läkemedel kommer det att ta flera år innan det kan komma ut på marknaden, och omkostnaderna är mycket höga. I stället ska en »virtuell« forskningsgrupp skapas: 40–50 forskare med säte i Boston och Cambridge som leder utvecklingen i ett neurovetenskapligt nätverk. Samarbete ska även ske med »innovativa partners som Karolinska institutet i Stockholm«, se pressmeddelande.
Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson säger i ett pressmeddelande från KI att AstraZenecas nedläggning är »ett hårt slag mot svensk medicinsk forskning« och att Karolinska institutet arbetar »mycket aktivt för att öka samverkan med bland annat läkemedelsindustrin«.
Tillsammans med Karolinska institutet ska AstraZeneca nu skapa ett center för translationell forskning som till att börja med ska drivas i fem år, från och med slutet av 2012. Målet är att »upptäcka och leverera biomarkörer för klinisk användning inom AstraZenecas organisation för tidig forskning och utveckling (Innovative Medicines), för att hitta nya läkemedel«, enligt ett pressmeddelande från AstraZeneca.
– Vi är både glada och stolta över att AstraZeneca väljer Karolinska institutet som partner för det nya centret för translationell forskning. Det befäster vikten av och styrkan i vår forskning. Investeringen i SciLifeLab gör samarbetet möjligt och visar den strategiska vikten av att satsa på det området. Jag är övertygad om att samarbetet mellan forskning och medicinsk industri är helt avgörande för vårt mål att förbättra människors hälsa, säger Harriet Wallberg-Henriksson i AstraZenecas pressmeddelande.
Södertäljeavdelningen med huvudkontor och tillverkning kommer fortsättningsvis att vara en central del av företaget, uppger AstraZeneca, och Mölndal förblir ett viktigt forskningscentrum i koncernen.
När företaget under 2010 och 2011 avvecklade sin forskningsanläggning i Lund flyttade en del av forskarna där till Mölndal. Mellan 100 och 200 av de jobb som nu försvinner finns i Mölndal.