Tio myndigheter och två andra institutioner ska bli fyra. Det är den tyngsta organisatoriska slutsatsen i Statens vård- och omsorgsutredning, som den 15 maj överlämnades till ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson.
Och utredaren Stefan Carlsson vill att det ska gå snabbt, främst av hänsyn till de anställda. Redan den 1 januari 2014 vill han att de nya myndigheterna ska finnas på plats.
– Det förutsätter ett oerhört högt tempo, inte minst i regeringskansliet, sade han när han hade överlämnat utredningen. Det återstår att se hur det går, men det krävs att man har viljan och modet att peka ut riktningen.
Utgångspunkten för utredningen var inte att skära i myndigheter, utan att föreslå vilken roll staten ska ha för att möta framtidens utmaningar, framhåller Stefan Carlsson. Gränsen mellan statens uppgifter och kommuners och landstings fick inte rubbas, det stod i direktiven. Men under arbetet har Stefan Carlsson sett en ökad acceptans från kommuner och landsting för nationella initiativ och samordning:
– Sverige har ju bara 9 miljoner invånare, det är som en europeisk storstad. Vi måste kunna samordna mer, inte minst inom kostnadskrävande områden som IT.
Själva den nya myndighetsorganisationen innebär också besparingar. De fyra nya myndigheterna ska ha sammanlagt cirka 2 165 årsarbetskrafter, drygt 500 färre än i de tolv motsvarande myndigheterna i dag. Det motsvarar en besparing på omkring 20 procent, eller cirka 500 miljoner kronor per år.
Alla de fyra nya myndigheterna bör ha huvudkontor i Stockholm, tycker Stefan Carlsson. Två av dem, Kunskapsmyndigheten och Inspektionen, bör också ha en regional organisation, ungefär som Socialstyrelsen har i dag.
Finns det inte risk att de nya myndigheterna blir maktfullkomliga supermyndigheter? Nej, det tror inte Stefan Carlsson:
– Den största av dem, Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, har inte fler anställda än vad Socialstyrelsen har i dag. Och verksamheten renodlas till tillsyn. Socialstyrelsen har så många olika uppdrag. Problemet för dem är bredden, inte storleken i sig.
Med den nya organisationen vill Stefan Carlsson komma bort från vad han kallar »stuprörstänkandet«, där man skapat en ny myndighet för varje ny fråga som väckts. Genom att till exempel avskaffa Folkhälsoinstitutet och föra in dess frågor i de nya myndigheterna, hoppas han på ett större genomslag för folkhälsofrågorna.
Men är det inte risk att frågorna drunknar i stället, när små myndigheter uppslukas av större?
– Det är en mycket relevant fråga. Man måste följa processen noga så att detta inte sker.