Generaldirektör Lars-Erik Holm är positiv till ansatsen i Stefan Carlssons utredning, alltså att tydliggöra hur staten ska styra vård och omsorg. Däremot är han mer tveksam till de konkreta åtgärder som föreslås:
– Det är ett väldigt dramatiskt förslag som ska genomföras på mycket kort tid, säger han. Man strimlar i stort sett alla myndigheter som finns på området och lägger ihop det hela i nya strukturer.
– På Socialstyrelsen fick vi under ett och ett halvt år ta emot personal från HSAN och från länsstyrelserna, sammanlagt från 22 myndigheter, när deras tillsynsarbete lades över på oss. Så jag vet vilka enorma krav som ställs på en omorganisation. Därför är tidplanen i Stefan Carlssons utredning inte rimlig.
Lars-Erik Holm hade föredragit att man i stället hade slagit ihop befintliga myndigheter till större enheter. Det hade gått lättare och snabbare, och man hade ändå kunnat åstadkomma mycket, anser han.
En grundtanke i utredningen är att separera kunskapsstyrning från tillsyn genom att lägga dessa i olika myndigheter, i stället för i samma som i Socialstyrelsen i dag. Lars-Erik Holm är inte övertygad:
– Det finns fördelar med att samma myndighet har flera olika redskap, både kunskap, reglering och tillsyn. Så ser de flesta tillsynsmyndigheterna ut i dag: Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Strålskyddsmyndigheten, Finansinspektionen. Det är i stort sett bara Skolinspektionen och Skolverket som har ett delat ansvar.
– Men i den frågan finns inget rätt eller fel. Det är regeringen som måste säga hur den vill ha det.