Marie Wedin omvald till ordförande i Läkarförbundet
Organisationsutredningen: Cheferna blir kvar i lokalföreningarna
»Här måste vi vara på tårna«
Beslut i korthet
Läkarförbundet skärper tonen om journal på nätet
Övertidsersättning till fler
Solidaritet med tredjelandsläkarna
Jämställt specialitetsval – från plan till bevis
Utlysning av ST-tjänster efterlyses
Stopp för verksamhetssystem
Akutsjukvård redan på väg bli basspecialitet
Ersättning för vårdepisod »bra idé«
Motion till förmån för läkarna i da Costa-fallet avslogs


Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012 i Täby park den 1 juni. Foto: Göran Segeholm