Att anlita legitimerad medicinsk personal medför ett ansvar att föra journaler och bedriva tillsyn, något som en frivilligorganisation inte kan ta på sig, enligt ett pressmeddelande från Röda Korset. De tvingas därför fortsättningsvis att säga nej till legitimerad medicinsk personal som anmäler sig till olycksfallsberedskap.

Om Röda Korset tog på sig vårdgivaransvar på lokal eller regional nivå skulle problemet kunna lösas, men enligt enhetschefen för beredskap och krishantering, Jonas Prawitz, är detta praktiskt omöjligt att göra. Det innebär att Röda Korset inte kan engagera läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad medicinsk personal.