Läs mer

Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
Författare: Mikael Rostila, Susanna Toivanen, redaktörer

Denna bok är en utmärkt kunskapsplattform för dem som vill formulera ett nytänkande kring problemet med obefogade skillnader i hälsa hos olika grupper i det moderna samhället.

Yrkes- och miljödermatologi
Författare: Sigfrid Fregert, Bert Björkner, Magnus Bruze, Birgitta Gruvberger, Marléne Isaksson, Erik Zimerson

Denna textbok, som tidigare hade titeln »Yrkesdermatologi«, finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga, med nya avsnitt om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält.

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams
(Jenseits der Gene – Essays über unser Wesen, unsere Welt und unsere Träume)

Författare: Gottfried ”Jeff” Schatz (översättning till engelska av Andrew Shields)

Om musik, mitokondrier och mycket annat handlar denna essäbok ämnad för evolutionsintresserade. Översatt till engelska från tyskt original.