Om dödligheten i hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom hade legat kvar på 1980 års nivå skulle runt 24 000 fler personer varje år dö i sådan sjukdom. Det har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi räknat fram i en ny rapport, där man på uppdrag av Hjärt-lungfonden
gjort en skattning av hur mycket den medicinska forskningen på hjärt-kärlsjukdomar betytt i form av räddade liv och samhällsekonomiska vinster.
Sammanlagt under perioden 1980-2010 har 401 000 dödsfall förhindrats eller skjutits upp. Enligt rapporten har 38 procent av dessa, 154 000 personer, räddats tack vare framsteg inom medicinsk forskning i form av nya förebyggande och botande behandlingar. Personer som räddas till livet genom forskningens landvinningar får idag i genomsnitt 12 extra levnadsår.
Man har också försökt sig på att beräkna samhällsvinsten i form av vunna levnadsår och uteblivet produktionsbortfall. Här landar kalkylen på 811 miljarder i total samhällsvinst under de senaste 30 åren, varav hälsovinsten svarar för 762 miljarder kronor.