Företaget bakom Minutklinikerna är finskt, och man driver redan fem kliniker i Finland. Efter sommaren avser man att öppna fler, både i Finland och i Sverige. I Sverige samarbetar man med Kronans Droghandel, och öppettiderna är desamma som apotekets.
Patienten blir undersökt av en sjuksköterska, men en läkare kan kopplas in på videolänk för bland annat recept. Man begränsar sig till behandling av ett dussintal åkommor; vanligast är inflammationer i öron, näsa och hals, och urinvägsinfektioner hos kvinnor.
Den nya modellen diskuterades vid ett seminarium i Almedalen på måndagen. De flesta debattörer var försiktigt positiva. Landstingsrådet i Stockholm Stig Nyman, KD, ansåg att konceptet är seriöst och kan ha en framtid, även om det behövs längre tid för att följa upp resultaten. Oppositionslandstingsrådet i Stockholm Helene Hellmark Knutsson, S, tyckte det är intressant att man sätter fingret på effektiviteten, och frågade varför man inte kan organisera arbetet på detta sätt på vanliga vårdcentraler.
Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet, var mer kritisk. Hon har två invändningar, förklarade hon:
– De säger att de vill avlasta vården, och så etablerar de sig i Stockholm på platser där tillgängligheten redan är störst. Om de verkligen vill hjälpa oss, kan de inte bara ta de snabba och lätta uppgifterna.
– Jag är också skeptisk till att förskriva antibiotika på distans. Risken är att det leder till ökad förskrivning, när det inte är en dialog mellan läkaren och patienten.
Men Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg vid SKL, Sveriges Kommuner och landsting, var betydligt mer positiv:
– Att testa nya arbetsformer mellan läkare och sjuksköterskor är jag oerhört positiv till. Sjuksköterskor kan göra betydligt mer i primärvården än i dag, och många vårdval i dag är alltför läkarfixerade.
– Däremot ska man vara försiktig med att säga att det blir en avlastning för sjukvården. Erfarenheten visar att innovationer för ökad tillgänglighet lätt blir till en expansion av det totala utbudet.