Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en nationell samverkansfunktion för att främja sektorsövergripande och tvärvetenskapligt arbete mot antibiotikaresistens. Samtliga berörda myndigheter och organisationer inom folkhälso-, djurhälso-, livsmedels- och miljöområdena bör vara representerade, enligt regeringen.
Bakgrunden är insikten om att ett effektivt arbete mot antibiotikaresistens kräver ett ökat tvärsektoriellt samarbete när rörligheten för såväl djur som människor blir större.