Standing Committee of European Doctors, CPME, där de ledande läkarorganisationerna i 27 europeiska länder är medlemmar, motsätter sig en sänkning av minimitiden för läkarutbildningen till fem år. Det framgår av remissvaret på EU-kommissionens förslag till reviderat yrkeskvalifikationsdirektiv.
Kommissionen meddelade i december i fjol att man vill sänka minimilängden från dagens sex år till fem år. Man vill också göra det alternativa kravet på minst 5 500 undervisningstimmar obligatoriskt.
Men CPME anser att en kortad minimilängd skulle hota kvaliteten i den allt mer komplexa medicinska yrkesutbildningen. CPME anser också att distinktionen mellan allmänläkare och övriga specialister i direktivet ska avskaffas för att spegla hur den allmänmedicinska specialiteten utvecklats och dess viktiga roll i hälso- och sjukvårdsystemet.
När EU-kommissionens förslag om att sänka kravet på läkarutbildningens längd blev känt i december i fjol väckte det viss förvåning, då kommissionen länge anmärkt på Sveriges 5,5-åriga utbildning, trots att utbildningen med råge klarar det alternativa kravet på minst 5 500 undervisningstimmar.