Den nya myndigheten ska ta över arbetsuppgifterna från Socialstyrelsens tillsynsavdelning, och sköta tillsynen av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten (se LT nr 32-33/2012).
Innehållsmässigt finns det inga väsentliga skillnader mellan propositionen och regeringens ursprungliga förslag, som skickades ut på snabbremiss i juni i år. Regeringen vill att den nya inspektionen ska inrättas från och med den 1 juni 2013. Generaldirektören är redan utsedd: Gunilla Hulth-Backlund.