Tio verksamhetschefer inom olika vårdområden har djupintervjuats vid två tillfällen. Forskaren Erica Falkenström berättar att de intervjuade verksamhetscheferna ofta saknar verktyg för att kunna fatta väl övervägda beslut:
– När olika logiker kolliderar, management respektive professionsetik, så saknar verksamhetscheferna ofta språk för att inta och driva etiska förhållningssätt.
Det är svårt att föra in etiska dimensioner i budget- och ledningsprocesser:
– Många gånger får irrationella känslor styra besluten.
Förhoppningen att kunna spara pengar får också vägleda verksamhetschefernas ställningstaganden. Men den till synes billiga lösningen kan på sikt bli dyr.