Läkaren är anklagad för att ha förorsakat ett barns död i Förenade Arabemiraten 2002. Barnet ska vid sin bortgång tillfälligt ha stått under dennes vård. Ett mordåtal väcktes mot läkaren, som redan hade återvänt till Sydafrika. Läkaren ska varken ha blivit underrättad om anklagelserna eller den påföljande rättegång mot honom som hölls i hans frånvaro.
På transit i Dubai i augusti i år greps och fängslades så läkaren. Efter domstolsförhandlingar släpptes den 78-årige läkaren den 11 oktober mot borgen. Brottsrubriceringen hade då ändrats från mord till dråp.
WMA kräver att läkaren får en rättvis prövning i domstol enligt internationell standard. Men också att läkaren får tillgång till relevanta dokument och den information som behövs för att förbereda sitt försvar.
Domstolsförhandlingarna återupptas den 20 november i år.