Utbildningsinsatsen i Stockholm och Jönköping är ett pilotprojekt som bekostas med statliga medel, som en del av regeringens psykiatrisatsning. Man använder MHFA, Mental Health First Aid Training and Research Program, som har utvecklats i Australien, utvärderats vetenskapligt och som nu används i femton länder.
Utbildningen tar två dagar och kräver inga särskilda förkunskaper. Där lär man sig att känna igen symtom på olika psykiska sjukdomar, hur man tar kontakt och inleder första hjälpen, och hur man hjälper personen att söka professionell behandling. Det handlar alltså om ett slags psykiatrisk motsvarighet till en kurs i hjärt–lungräddning.
2 000 personer har redan utbildats i en första pilotstudie i Västra Götaland och Västerbotten; utvärderingen ska bli klar under våren. Där användes standardversionen av MHFA-programmet, som gäller psykisk ohälsa hos vuxna.
I den nya pilotstudien, som ska pågå under cirka ett år, testar man en ungdomsversion av samma program. Den utbildningen riktar sig särskilt till personer som arbetar med unga mellan 12 och 18 år, till exempel lärare, fritidspedagoger eller idrottsledare.
– En skillnad är att ungdomsversionen har ett inledande avsnitt om vad som är normal tonårsutveckling, säger Marie-Louise Söderberg i Föreningen Psykisk hälsa, projektledare för Stockholmsdelen av studien.
– Många psykiska sjukdomar debuterar i tonåren. En förhoppning, om många går igenom utbildningen, är att fler unga ska fångas upp tidigt, innan de hinner bli svårt sjuka.
Ansvarigt för hela pilotuppdraget är NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet. NASP har bland annat översatt kursmaterialet och utbildat instruktörerna. Gergö Hadlaczky, forskare vid NASP och nationell projektledare, hoppas att den oberoende utvärderingen ska visa att utbildningen har avsedd effekt: att förändra attityder, kunskap och beteende.
– Då hoppas jag att regeringen satsar på implementering i hela Sverige, på samma sätt som första hjälpen inom somatisk hälsa, säger han.
– Min dröm är att alla människor får den här utbildningen. Med kunskap kan psykiska sjukdomar bli mer jämställda med somatiska. Om du upptäcker en prick på knäet, går du till en läkare och frågar vad det är. Men så tänker man inte om psykisk ohälsa. Där väntar man så länge med att gå till en läkare, att det ibland blir för sent.