Bakgrunden till beslutet att utreda hårdare krav på företag inom välfärdssektorn är enligt regeringen den debatt som förts om »bristande kvalitet i såväl offentligt som privat drivna äldreboenden« och om »riskkapitalbolag som använt sig av interna lån inom koncernen för att minska skatten«.
Regeringen har nu kommit fram till att det kan behövas ytterligare instrument utöver tillsyn för att garantera att aktörerna i välfärdssektorn är seriösa. Ett alternativ kan enligt direktiven vara att införa tillståndsplikt i fler verksamheter på välfärdsområdet. Tillståndsplikt kan dock leda till byråkratisering och riskerar att försvåra inte minst för mindre aktörer att etablera sig. Ett annat sätt är därför att ställa högre krav inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem) på att företagen ska ha förmåga att leverera tjänsten. Det kan enligt regeringen handla om att ägare, styrelse och ledning ska leva upp till krav på lämplighet och kompetens.
För att underlätta för mindre företag inom välfärdssektorn att etablera sig ska utredaren också föreslå åtgärder för att underlätta kapitalförsörjningen för dessa bolag.
Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2014.