På fem år, 2007–2012, har Läkarförbundets medlemstal ökat från knappt 39 000 till 44 939.
Bara under 2012 var nettotillströmningen 1 063 personer.
Medlemstalet ökar bland såväl yrkesverksamma, studenter som pensionärer. Ökningen är dock procentuellt sett högre i de två sistnämnda grupperna, vilket innebär att andelen yrkesverksamma medlemmar minskar.
En förklaring är att man inte kunnat genomföra rekryteringskampanjer bland nya läkare, tror Fredrik Eklöf på Läkarförbundets kansli.
– Under året har Socialstyrelsen har haft problem med sitt datasystem där vi får uppgifterna om nylegitimerade läkare från.
Bland studenter har däremot rekryteringen gått bra; studerandemedlemmarna har ökat med 7 procent.
– Det antas fler på läkarutbildningarna. Dessutom har MSF Utland haft mycket aktiviteter under året, bland annat en gemensam kongress i Krakow, och det har gjort att man vuxit kraftigt, säger Fredrik Eklöf.
Även utträdena ökar, särskilt i den yngsta åldersgruppen, 29 år eller yngre. Gruppen utgör 4 procent av de yrkesverksamma läkarna men stod för 7 procent av utträdena. Orsakerna till utträde är ofta slarv med betalningen, och telefonintervjuer som genomförts under 2012 visar att var fjärde person som förlorar sitt medlemskap på detta sätt önskar att återinträda.