Målet med det nya verktyget är att det ska vara enkelt för att kunna användas i större skala, att det ska vara flerdimensionellt för att ge svar på olika slags frågor samt att det ska kunna ge ett tydligare beslutsunderlag.
En del av modellen består i att individen själv rapporterar sin förmåga. Detta i kombination med intervjuer och annan dokumentation ligger till grund för bedömningen av funktionsförmågan i åtta olika kategorier. Bedömningen sker med hjälp av ett nytt bedömningsunderlag (se LT 11/2012). Arbetsförmågan skattas med hjälp av ett referensmaterial som beskriver kraven inom fler än 40 stora yrkesområden.
På sikt är målet att den nya modellen ska ersätta särskilt läkarutlåtande och teambaserad medicinsk utredning. Detta förutsätter dock utbildningsinsatser för de bedömande läkarna för att kvalitetssäkra bedömningarna. Totalt uppskattas behovet av bedömningsläkare uppgå till runt 400.