Målet som domstolen meddelat prövningstillstånd i rör en man som 
ville ha tillgång till sin hustrus osignerade journalanteckningar eftersom han misstänkte att journalen ändrats för att dölja felbehandling. Sjukhuset där hustrun vårdats nekade med argumentet att osignerade journalanteckningar inte omfattas av offentlighetsprincipen, och kammarrätten gick på sjukhusets linje (se LT 38/2012).
Resultatet av Högsta förvaltningsdomstolens prövning kommer troligen att få betydelse för landstingen när dessa gör journalerna tillgängliga för patienterna över nätet. Visserligen är landstingen inte skyldiga att erbjuda direktåtkomst, men argumenten för att utelämna osignerade anteckningar blir svagare om patienten ändå har rätt att få ut dem skriftligt.
I Uppsala, det första landsting som infört direktåtkomst, har läkarföreningen kraftfullt motsatt sig att osignerade journaldata läggs ut, då detta anses medföra patientsäkerhetsrisker.