Enligt CFR finns det två situationer när det kan vara okej att filma en vårdsituation. Antingen har patienten lämnat sitt samtycke i förväg – och då får patienten inte ha varit utsatt för påtryckningar eller befunnit sig i ett utsatt läge när hen gav det – eller så måste det finnas ett sekretessförbehåll mellan myndigheten och personerna i filmteamet som gör att den som bryter sekretessen kan hållas straffrättsligt ansvarig.
CRF har granskat de 28 avtal som ingåtts mellan landsting/regioner och olika produktionsbolag. I tolv av de tretton landsting som har sådana avtal har man funnit brister i avtalen när det gäller ovanstående krav. En stor del av avtalen medger filmning utan samtycke, och hälften medger en mycket vid spridning och distribution av materialet.
Totalt anser CFR att närmare 80 procent av avtalen är olagliga.