Beslutet grundar sig i en omvärldsanalys där det framkommit att många sektioner och andra medverkande önskar sig ett mer effektivt möte, säger Filippa Nyberg, Läkaresällskapets vd.
– Det är lättare för läkare att få ledigt för fortbildning i två dagar än tre. Och mötet blir mer attraktivt och flexibelt med närheten till centralstationen och Läkaresällskapets lokaler i city.
Man räknar dock inte med att besöksantalet ska öka. Anläggningen kan ta emot 3 000 besökare, det vill säga 6 000 besök på två dagar enligt Läkaresällskapets sätt att räkna. Det är samma antal besök som på senaste stämman i december i fjol.
I samband med flytten kommer programmet att delvis skifta karaktär.
– Vi kommer att fokusera på sektionsövergripande frågor som rör vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Många av sektionerna har egna veckor med ett vetenskapligt program. Det man önskar är att kunna träffas transsektionellt, säger Catarina Almqvist Malmros, ny generalsekreterare för riksstämman.
Årets medicinska riksstämma äger rum den 5–6 december.