Läkemedelsverkets studie är en av de största registerstudier som gjorts i Europa och omfattar alla personer som i januari 2009 var bosatta i Östergötland, Stockholm, Värmland, Norrbotten, Skåne eller Västra Götaland. Det motsvarar ca 60 procent av Sveriges befolkning.
Hos vaccinerade personer var enligt studien risken att insjukna i narkolepsi trefaldigt förhöjd i gruppen 20 år och yngre, och fördubblad i gruppen 21–30 år. Bland äldre fanns ingen säkerställd riskökning för vaccinerade.
Riskökningen är något lägre än i Läkemedelverkets tidigare studier, vilket tros bero på fler diagnostiserade fall även bland ovaccinerade som en följd av den ökade uppmärksamheten på sjukdomen.
Totalt i landet uppskattas 156 personer ha fått narkolepsi som inte skulle ha fått det om de inte vaccinerats.
Studien har undersökt ett 50-tal andra diagnoser utöver narkolepsi, däribland flera som tidigare satts i samband med vaccination: Bells pares, Guillain–Barrés syndrom (GBS), polyneuropati och parestesier. För inga andra diagnoser fanns någon statistiskt säkerställd riskökning bland vaccinerade personer.