Serien består av 14 artiklar.

Hittills publicerade artiklar:

Slutord. Att forska är och ska vara roligt
Anders Ekbom, Sven Cnattingius
Läkartidningen nr 15/2013 (14/14)

Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen
Michael Fored, Anna-Karin Edstedt Bonamy
Läkartidningen nr 15/2013 (13/14)

Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan
Jonas F Ludvigsson
Läkartidningen nr 13-14/2013 (12/14)

Screening: ett tilltalande men problematiskt koncept
Magdalena Lagerlund, Sophia Zackrisson
Läkartidningen nr 12/2013 (11/14)

Diagnostikstudier bör följa internationella riktlinjer. Planering och utvärdering kräver teoretiska och praktiska överväganden
Jonas Björk, Mikael Hellström, Ingegerd Mejare, Ulf Nyman
Läkartidningen nr 11/2013 (10/14)

Biostatistik har en central roll i epidemiologi. Introduktion till begrepp och metoder utifrån kliniska observationella studier
Andreas Pettersson, Max Gordon, Gustaf Edgren, Paul W Dickman
Läkartidningen nr 9–10/2013 (9/14)

Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt
Sandra Eloranta, Anna LV Johansson, Sigurdur Y Kristinsson, Therese M-L Andersson
Läkartidningen nr 8/2013 (8/14)

Att studera ovanliga utfall
Johan Reutfors, Ola Olén, Cecilia Magnusson, Andreas Pettersson
Läkartidningen nr 7/2013 (7/14)

Bra prognosstudier kan ge bättre kliniska beslut. Validerade risk-/prognosfaktorer hjälper läkaren
Katja Fall, Lars Holmberg, Johan Sundström
Läkartidningen nr 6/2013 (6/14)

Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav
Sonja Eaker, Anna Beskow, Loreana Norlin
Läkartidningen nr 5/2013 (5/14)

Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier
Stefan Eriksson, Erik Sundström
Läkartidningen nr 5/2013 (4/14)

Att skatta behandlingseffekt
Jonatan Lind
Läkartidningen nr 4/2013 (3/14)

Observationella kohortstudier. Översikt och några exempel från området läkemedelssäkerhet
Marie Holmqvist, Pauline Raaschou, Martin Neovius, Johan Askling
Läkartidningen nr 3/2013 (2/14)

»Verktyg för klinisk forskning« – ny artikelserie i Läkartidningen
Karin Ekström Smedby, Ylva Trolle Lagerros
Läkartidningen nr 3/2013 (1/14)