Denna webbplats vänder sig till läkare

11:e Nationella kvalitetsdagen för primärvården

11:e Nationella kvalitetsdagen för primärvården, onsdagen den 12 november, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, i arrangemang av SFAM:s kvalitetsråd, SFAM Q

Tema: Förbättringsarbete – vilja, kunna, hinna?

Gästföreläsare: Cecilia Björkelund och Niels Lynøe

Deltagaravgiften är 1 400 kr

Anmälan görs per e-post: johanna.johansson@sfam.se 

För ytterligare information, kontakta e-post: kansli@sfam.se eller se http://www.sfam.se

Sista anmälningsdag är den 20 oktober