Denna webbplats vänder sig till läkare

12:e Nationella kvalitetsdagen för primärvården

12:e Nationella kvalitetsdagen för primärvården, torsdagen den 26 november, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, i arrangemang av SFAM:s kvalitetsråd, SFAM Q

Tema: Kvalitetsförbättring och personcentrerad vård: går det att förena?

Fokus ligger på redovisning av och diskussion om förbättringsprojekt från olika delar av landet och att erfarenheter delas

För mer information, fullständigt program och anmälan, se http://www.sfam.se

Sista anmälningsdag är den 20 oktober