Denna webbplats vänder sig till läkare

14:e nationella konferensen i glesbygdsmedicin

14:e nationella konferensen i glesbygdsmedicin, 9–10 april, Järvsöbaden, Järvsö, i arrangemang av Svensk förening för glesbygdsmedicin

För ytterligare information och anmälan, se http://www.glesbygdsmedicin.info