20 år med BNPS – vart är neuropsykiatrin på väg?

20 år med BNPS – vart är neuropsykiatrin på väg? Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar, 14–15 mars 2016, Bonnierhuset, Stockholm

För ytterligare information, program och anmälan, se http://www.delegia.com/bnps2016