Denna webbplats vänder sig till läkare

3:e workshopen i narrativ medicin – Kungälvs sjukhus

Tid: 16–17 november, 2018

Plats: Magnolian, Kungälvs sjukhus.

Keynote speaker: Associate professor Deepthiman Gowda,  Columbia University Medical center, New York.  »In plain sight: Finding meaning in one’s work.« 

Medverkar: Ildikó Márky, professor i barnonkologi, författare och översättare; Astrid Seeberger, docent och författare; Svante Weyler, förläggare. De kommer bl a att föra ett samtal om Péter Esterházys sista bok »Bukspottkörteldagbok« om hans cancer. Johannes Nordholm, konstvetare och chef på Psykiatrin, Östra sjukhuset, talar om »Sjukdomen i konsten – gestaltningar av lidande från antiken till idag«.

Precis som tidigare år blir det gruppövningar utifrån texter och berättelser. På fredagskvällen är det festmiddag med konsert.

Workshopen uppfyller kraven del av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

Mer information och anmälan: www.narativmedicin.se

Kontakt: valdemar.erling@vgregion.se, tel. 0708–121250.

Arrangörer: Svensk förening för narrativ medicin i samarbete med Kungälvs sjukhus, sjukhuskyrkan Kungälv, Columbia University och Göteborgs universitet.