Denna webbplats vänder sig till läkare

3rd Midnight sun symposium: LRIG proteins and the regulation of growth factor signaling

3rd Midnight sun symposium: LRIG proteins and the regulation of growth factor signaling, 26–29 juni, Abisko

Symposiet kommer att samla världsledande forskare som studerar LRIG-proteinernas betydelse för utvecklingen av mammaliers nervsystem, epidermala och intestinala stamceller, reglering av EGFR-signalering, bröst- och kolorektalcancer och reglering av organ- och kroppsstorlek i nematoder samt den kliniska betydelsen och molekylära funktionen av LRIG-proteiner vid cancer och urofacialt syndrom

För information och registrering, se http://cancerakademien.se/kurs20143rd-midnight-sun-symposium