Denna webbplats vänder sig till läkare

47th Nordic coagulation congress

47th Nordic coagulation congress, 10–12 september, Visby, i arrangemang av koagulationsverksamheterna vid universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg och Malmö

Det vetenskapliga programmet täcker flera olika aspekter inom hemostasområdet med bl a sessioner om nya orala antikoagulantia, antitrombotisk behandling vid kardiovaskulära sjukdomar, medfödda och förvärvade blödningsrubbningar

Flera välkända internationella och svenska föreläsare medverkar

För ytterligare information, se http://www.nordcoag2014.com