Denna webbplats vänder sig till läkare

59th Annual World Congress International College of Angiology

Congress: 59th Annual World Congress International College of Angiology

Date: September 07-09, 2017.

Venue: Hotel Marriott, Parkring 12a, 1010 Vienna, Austria.

Organiser: International College of Angiology, www.intlcollegeofangiology.org

Registration: Ms. Denise Rossignol, denise.m.rossignol@intlcollegeofangiology.org