6:e Nordiska amningskonferensen

6:e Nordiska amningskonferensen, 24–25 september, Stockholm

Målgruppen är alla professioner som har kontakt med ammande mödrar/föräldrar i hela vårdkedjan

Konferensen hålls på engelska

För uppdaterad information, se www.amnis.org