Denna webbplats vänder sig till läkare

8:e nationella prioriteringskonferensen

8:e nationella prioriteringskonferensen, 21–22 oktober, Norrköping

Tema: Värden i vården – dilemman vid prioriteringar

Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål? Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg

Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt

För mer information, detaljerat program, se http://www.liu.se/prioriteringskonferens2015 eller kontakta Emma West, tel 010-103 77 98 alternativt 073-460 75 11