Advanced life support provider course, ALS

Clinicum Östergötland har fått förtroendet att anordna den avancerade europeiska kursen Advanced life support, ALS.

Datum: 10–11 maj 2017.

Plats: Norrköping

Kursen är av avancerad karaktär och riktar sig i första hand till läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård. Denna kurs är även till medarbetare på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

För mer information: 010-103 73 75 eller på clinicum@regionostergotland.se, eller vardgivarwebb.regionostergotland.se/als