Denna webbplats vänder sig till läkare

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Tid: 5-6 december

Plats: Norrköping

Målgrupp: I första hand läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård samt internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Beskrivning: En europeisk grundkurs i avancerad hjärt-lungräddning där fokus är teamledarskap och behandling före, under och efter hjärtstopp.

Mer information och anmälan: vardgivarwebb.regionostergotland.se/als