Denna webbplats vänder sig till läkare

Affektiv psykoterapi byggd på minnesåterkonsolidering

Affektiv psykoterapi byggd på minnesåterkonsolidering, grundkurs 30 januari–2 februari 2015, Stockholm, i arrangemang av SIMAP (http://www.minnesåterkonsolidering-affektivpsykoterapi.se)

I kursen presenteras grunderna för hur minnesåterkonsolidering kan tillämpas för att bearbeta negativ affekt vid traumarelaterade minnen, grubblerier, mardrömmar och annan rädsleproblematik

Metoden är manualbaserad och introduceras och tränas genom teori och praktiska övningar

Kursledning: Göran Högberg, Ann Helleday, Marie Cassel och Jörgen Krantz

Deltagaravgiften är 3 500 kr (exkl moms)

För information och anmälan, kontakta e-post: gorhogberg1@gmail.com