Denna webbplats vänder sig till läkare

After Biofilm meeting – from diagnostics to heart frequency

After Biofilm meeting – from diagnostics to heart frequency, uppföljande vetenskapligt möte till Nobelkonferensen 2013 kring klinisk betydelse av biofilm och molekylära mekanismer, 7–8 maj, kl 13.00, Birkeaulan, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

»Bacteriology«, workshop för medarbetare vid Karolinska institutet den 7 maj, kl 10.00–12.00

För ytterligare information och program, se http://biofilmnobelconference.org/follow-up/

Anmälan till möte och workshop görs senast 26 april per e-post: BiofilmAfterMeeting@yahoo.com

Skicka in ett informellt abstrakt för aktivt deltagande vid möte och workshop