Denna webbplats vänder sig till läkare

AI – från idé till klinisk implementation

Sjukhusläkarna i Stockholm anordnar föreläsning!

Plats: »Ryggraden«, Läkarförbundets konferens, Villagatan 5, entré nedre dörren direkt från Villagatan.

Tid: Onsdag den 8 december kl 18.30. Vi återupptar traditionen med ärtsoppa med eller utan fläsk och punsch eller alkoholfritt alternativ med mineralvatten/alkoholfri öl, som serveras i Klubbvåningen efter föredraget ca 19.45.

Föredragshållare: Max Gordon, överläkare, verksamhetschef CAIR-lab, Danderyds sjukhus AB. CAIR-lab är ett nystartat världsunikt laboratorium för klinisk AI-forskning.

Om föreläsningen: Redan 2014, knappt två år efter AI-genombrottet, började vi skissa på hur vi kan använda den nya tekniken för att tolka röntgenbilder. Trots några nedslående första försök har vi i dag en världsledande position inom muskuloskeletal tolkning av röntgenbilder där vi även tagit klivet in i en klinisk implementation med integration mot sjukhuset. AI har nu blivit lika självklart som cox-regressioner för medicinsk forskning och vi ser redan applikationer som använder sig av AI i vår kliniska vardag.
Under föredraget ämnar jag gå igenom:

  • Kort kring vad AI är & hur tekniken jämför sig med traditionell statistik
  • Intressanta forskningsgenombrott inom medicinsk AI
  • Vår forskning – svårigheter & framgångar
  • Klinisk implementation – erfarenheter & insikter
  • Etik & AI
  • CAIR-lab – nya AI-labbet på KI DS där alla specialiteter är välkomna

O.s.a! Anmälan till gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 27 november kl. 24.00, meddela om Du vill ha ärtsoppa med eller utan fläsk enligt ovan samt ev allergi.

Välkomna!