Denna webbplats vänder sig till läkare

Akademisk dag om barnmedicin

Akademisk dag om barnmedicin, torsdagen den 6 november, kl 10.00, Universitetssjukhuset, Örebro

Medverkande: Jens Schollin, Birgir Jakobsson, Svante Swerkersson, Ragnar Hanås, Svante Norgren, Stig Rudblad, Lars Hagenäs, Eva Örtqvist, Andreas Ohlin m fl 

För ytterligare information, kontakta e-post: jonasludvigsson@yahoo.com

Anmälan görs per e-post: camilla.friso-asell@orebroll.se