Denna webbplats vänder sig till läkare

Akut internmedicin

Akut internmedicin, Uppsala universitet

 

Målgrupp: ST-läkare i första delen av sin utbildning och som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området samt AT-läkare med erfarenheter från akutverksamhet.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se