Denna webbplats vänder sig till läkare

Akut internmedicin

Akut internmedicin

Datum: 15-19 maj   

Plats: Uppsala universitet    

Målgrupp: ST-läkare i första delen av sin utbildning och som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området samt AT-läkare med erfarenheter från akutverksamhet.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m oktober 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se